Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 11.11.2008 № 3353
Дата рассмотрения: 14.01.2009 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу"

Прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 2008 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" не може бути підписаний Президентом України з таких підстав.

1. Законом, що надійшов на підпис, передбачається зобов'язати Національний банк України здійснювати підтримку ліквідності банків, якими надано кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту). При цьому Законом пропонується дозволити заборгованість позичальників - сільськогосподарських товаровиробників вважати добровільно пролонгованою на строк, не менше строку, на який надається таке рефінансування (але не менший за 365 днів) (стаття 3 розділу I).

Такі зміни не відповідають нормам Конституції та законів України, виходячи з такого.

За Конституцією України забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України (частина друга статті 99).

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України є особливим центральним органом державного управління, завдання, функції і повноваження якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України (стаття 2); Національний банк України визначає та проводить грошово-кредитну політику відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики (пункт 1 статті 7). Названий Закон визначає грошово-кредитну політику як комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених, зокрема, на забезпечення стабільності грошової одиниці України (стаття 1), що відповідно до Конституції України є основною функцією Національного банку України (частина перша статті 6), та передбачає, що Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організовує систему рефінансування, через яку здійснюється регулювання обсягу грошової маси, що є одним із основних економічних засобів і методів грошово-кредитної політики (пункт 3 статті 7, стаття 25).

Відтак, закріплення за Національним банком України обов'язку щодо здійснення рефінансування позбавляє його незалежності при прийнятті рішень щодо здійснення грошово-кредитної політики, зокрема можливості регулювати обсяг грошової маси в економіці держави. Наслідком цього може стати поглиблення інфляційних процесів та знецінення грошової одиниці.

Неприйнятною є й норма щодо заборони здійснювати переоцінку вартості застави, що прийнята за пролонгованими кредитами для сільськогосподарських товаровиробників протягом дії терміну пролонгації, оскільки існує ймовірний ризик неповернення кредиту та неможливості його відшкодування за рахунок прийнятого забезпечення в разі зміни вартості кредиту.

Крім того, передбачена Законом заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року (абзац двадцятий пункту 2 статті 3 розділу I Закону) не узгоджується з вимогами Земельного кодексу України, за якими купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається (пункт 15 розділу IX Земельного кодексу України). Однак Законом, що надійшов на підпис, доручення Кабінету Міністрів України щодо узгодження зазначених норм законів не передбачено.

Ураховуючи зазначене, пункт 2 у статті 3 розділу I Закону, що надійшов на підпис, пропонується виключити.

2. Законом, що надійшов на підпис, також пропонується надати Аграрному фонду України бюджетну позичку для закупівлі надлишкової частини нереалізованого на внутрішньому ринку насіння соняшнику, що потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України в сумі 1,2 млрд. гривень (абзац третій пункту 2 розділу II).

Зазначені додаткові витрати Державного бюджету України можуть призвести до розбалансування бюджету, що не відповідає частині третій статті 95 Конституції України, а також не узгоджується з вимогами Бюджетного кодексу України щодо пропозицій про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків (частина друга статті 27).

У зв'язку з цим абзац третій пункту 2 розділу II Закону пропонується виключити.

3. Негативно вплине на економіку України і передбачуване Законом, що надійшов на підпис, встановлення заборони на ввезення давальницької сировини в Україну (за винятком сировини для легкої промисловості: пряжі, ниток, тканин, шкіри, гумових ниток і текстилю), оскільки операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності здійснюють і суб'єкти господарювання інших галузей економіки, як-то, зокрема, суб'єкти господарювання, що виробляють кондитерські, тютюнові вироби, комплектуючі для автомобілів.

Заборона здійснення операцій з давальницькою сировиною, а також неможливість використання податкових векселів для сплати мита та податку на додану вартість під час імпорту товарів, проблеми із своєчасним відшкодуванням із Державного бюджету України сум податку на додану вартість експортерам робить діяльність таких суб'єктів збитковою.

Крім того, зміни, які пропонується внести до пункту 1 розділу I "Прикінцеві положення" Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", викликають зауваження і техніко-правового характеру, оскільки відповідні "Прикінцеві положення" містяться не в названому Законі, а в Законі України від 4 жовтня 2001 року N 2761-III "Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

У зв'язку з викладеним пропонується в Законі:

1) у розділі I статтю 1 виключити;

2) розділ II доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Встановити, що норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1 - 24 груп УКТЗЕД".

4. Конституцією України проголошено гарантії захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, конкуренції у підприємницькій діяльності, прав споживачів (частина четверта статті 13 та частини третя і четверта статті 42).

Усупереч цим конституційним приписам Законом, що надійшов на підпис, запроваджено дискримінаційний підхід стосовно окремих суб'єктів господарювання щодо можливості отримання державної підтримки.

Законом України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України" встановлено, що бюджетна дотація надається з метою підтримки рівня платоспроможного попиту українських споживачів продукції тваринництва та запобігання виникненню середньостатистичної збитковості українських виробників такої продукції. Водночас виключення з переліку об'єктів дотації без будь-яких законних підстав птиці свійської живої та кролів свійських живих призведе до погіршення умов діяльності підприємств, для яких діяльність з вирощування цих об'єктів дотації є основною, порівняно з їх конкурентами.

У зв'язку з цим пункт 3 статті 2 розділу I Закону пропонується виключити.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

Опрос