Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" (относительно назначения и освобождения от должности руководства Службы безопасности Украины и совершенствования отдельных положений)

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 01.09.2008 № 3086
Дата рассмотрения: 23.09.2008 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо призначення та звільнення керівництва Служби безпеки України та вдосконалення окремих положень"

Прийнятий Верховною Радою України 2 вересня 2008 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо призначення та звільнення керівництва Служби безпеки України та вдосконалення окремих положень" не може бути підписаний Президентом України як такий, що порушує Конституцію України, змінюючи межі повноважень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України, визначені Основним Законом держави.

Так, Законом, що надійшов на підпис, передбачається, що в разі відсутності призначеного відповідно до Конституції України Голови Служби безпеки України його обов'язки покладаються на виконуючого обов'язки Голови Служби безпеки України, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України (пункт 2 статті 2 розділу I).

Повноваження Верховної Ради України обмежені тими, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання (частина друга статті 85 Конституції України). На цьому неодноразово наголошував і Конституційний Суд України (зокрема, у Рішеннях від 14 червня 2001 року N 8-рп/2001, від 7 квітня 2004 року N 9-рп/2004). Конституцією України не передбачено повноважень Верховної Ради України щодо призначення на посаду та звільнення з посади виконуючого обов'язки Голови Служби безпеки України.

До того ж слід зазначити, що порушене у Законі, який надійшов на підпис, питання вже в інший спосіб вирішено у Законі України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України".

Пунктом 22 частини першої статті 85 Конституції України Служба безпеки України віднесена до військових формувань. За Основним Законом України забезпечення національної безпеки та оборони держави, здійснення керівництва у цих сферах належить до повноважень Президента України; глава держави призначає та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань (пункти 1, 17 частини першої статті 106 Конституції України).

Між тим змінами до частини п'ятої статті 13, частини третьої статті 14, частини першої статті 15 Закону України "Про Службу безпеки України", передбаченими Законом, що розглядається (пункт 3 статті 2, пункт 1 статті 3 та пункт 1 статті 4 розділу I), усупереч наведеним нормам Конституції України Президент України позбавляється права призначати заступників Голови Служби безпеки України, членів колегії Служби безпеки України, начальників підрозділів Центрального управління Служби безпеки України: контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, по роботі з особовим складом, а також начальників регіональних органів - обласних управлінь Служби безпеки України.

Не узгоджуються з Конституцією України і положення Закону, що надійшов на підпис, які надають право Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони погоджувати кадрові призначення у Службі безпеки України (пункт 3 статті 2, стаття 4), адже за статтею 89 Конституції України комітети Верховної Ради України утворюються лише для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України. Конституційний Суд України неодноразово викладав правову позицію, відповідно до якої комітети Верховної Ради України за своїм конституційним статусом є органами, які мають предметно визначену компетенцію і забезпечують здійснення парламентом його повноважень, а їх діяльність пов'язана з вирішенням питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України (Рішення Конституційного Суду України від 5 березня 2003 року N 5-рп/2003, Висновок Конституційного Суду України від 14 березня 2001 року N 1-в/2001).

Законом, що розглядається, Президент України позбавляється прав визначення організаційної структури Служби безпеки України, затвердження Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України, Положення про колегію Служби безпеки України, визначення кількісного складу співробітників Служби безпеки України, порядку здійснення контролю за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України (стаття 1, пункт 2 статті 3, статті 6 та 8). Натомість ці повноваження передаються Кабінету Міністрів України.

У зв'язку із зазначеним слід наголосити, що за Конституцією України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який спрямовує і координує роботу лише міністерств, інших органів виконавчої влади (частина перша статті 113, пункт 9 статті 116). У той же час Служба безпеки України ні Конституцією, ні законами України не віднесена до системи органів виконавчої влади. Як уже зазначалося, за Конституцією України вона є військовим формуванням (пункт 22 частини першої статті 85), а статтею 1 Закону України "Про Службу безпеки України" їй надано статус державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Відтак, покладення зазначених повноважень на Кабінет Міністрів України, який за статтею 116 Конституції України лише здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, не відповідає Конституції України.

Підсумовуючи викладене, слід дійти висновку, що передбачений Законом, який розглядається, перерозподіл частини притаманних Президентові України повноважень стосовно діяльності Служби безпеки України на користь Верховної Ради України, її комітету, а також Кабінету Міністрів України унеможливить здійснення главою держави у повному обсязі конституційно визначених повноважень із забезпечення національної безпеки та оборони держави, здійснення керівництва у цих сферах, а також суперечить приписам частини другої статті 6, частини другої статті 8 та частини другої статті 19 Конституції України, за якими органи законодавчої, виконавчої влади здійснюють свої повноваження в межах, установлених Основним Законом України, Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

З огляду на наведене Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо призначення та звільнення керівництва Служби безпеки України та вдосконалення окремих положень" пропонується відхилити.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

Опрос