Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" (относительно приведения положений этого Закона в соответствие с Конституцией Украины)

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 01.09.2008 № 3085
Дата рассмотрения: 23.09.2008 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України"

Прийнятий Верховною Радою України 2 вересня 2008 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" не може бути підписаний, виходячи із такого.

Названим Законом пропонується внести низку змін до Закону України від 16 травня 2008 року N 279-IV "Про Кабінет Міністрів України", яким законодавче регулювання питань організації, повноважень і порядку діяльності Кабінету Міністрів України було приведено у відповідність із вимогами Конституції України.

За Основним Законом держави Україна є демократичною, правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (статті 1, 8 Конституції України). Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи державної влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України, у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України (статті 6, 19 Основного Закону держави). Реалізація на законодавчому рівні зазначених принципів, як визначив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 квітня 2000 року N 7-рп у справі про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, передбачає тісну взаємодію органів державної влади, кінцевим результатом якої є досягнення конституційних цілей і завдань (забезпечення прав і свобод людини і громадянина, їх безпека, стабільність конституційного ладу тощо).

Між тим Закон, що надійшов на підпис, є спробою реанімувати окремі положення Закону України від 21 грудня 2006 року N 514-V "Про Кабінет Міністрів України", які не відповідали Конституції України.

Так, Законом, що надійшов на підпис, пропонується викласти в новій редакції частину четверту статті 8 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", за якою коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України наділяється правом вносити до Верховної Ради України подання про призначення Прем'єр-міністра України в разі невнесення Президентом України відповідного подання у строк, визначений Конституцією України (пункт 2 статті 1 розділу I Закону, що розглядається).

Це положення не відповідає Конституції України, яка визначає Президента України єдиним суб'єктом внесення подання щодо призначення Прем'єр-міністра України (пункт 9 частини першої статті 106, частини друга та третя статті 114 Конституції України). Коаліція ж депутатських фракцій у Верховній Раді України за Конституцією України вносить виключно Президентові України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Прем'єр-міністра України (пункт 9 частини першої статті 106, частина третя статті 114 Конституції України).

Змінами до частини третьої цієї ж статті 8 передбачено виключення із Закону України "Про Кабінет Міністрів України" положення, яке визначає, що саме рішення загальних зборів коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України є підставою для подання Президентові України пропозицій коаліції стосовно кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України.

Запроваджуваний підхід не відповідає демократичним засадам формування та діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, закріпленим у частинах шостій - восьмій статті 83 Конституції України, і, фактично, усуває народних депутатів України, які ввійшли до складу коаліції, від прийняття нею рішень.

Змінами, що пропонуються до пункту 1 частини другої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (стаття 2 розділу I Закону, що розглядається), Президент України усувається від вирішення Прем'єр-міністром України питань внесення подання на звільнення Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України.

Це не узгоджується з нормами пунктів 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, за якими Президент України є конституційно визначеним суб'єктом, що здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, у сферах національної безпеки і оборони.

Законом передбачається виключити із Закону України "Про Кабінет Міністрів України" норми щодо забезпечення Кабінетом Міністрів України виконання актів Президента України (статті 3, 4 і 8 Закону, що надійшов на підпис).

Це не відповідає нормам частини третьої статті 113 Конституції України, за якою Кабінет Міністрів України керується, зокрема, указами Президента України, пункту 1 статті 116 Конституції України, за яким Кабінет Міністрів України забезпечує виконання, зокрема, актів Президента України - указів і розпоряджень, частини третьої статті 106 Конституції України, за якою укази та розпорядження Президента України є обов'язковими до виконання на території України, які за статтею 8 Основного Закону держави є нормами прямої дії, а отже, - діятимуть незалежно від їх відтворення чи невідтворення у законі про Кабінет Міністрів України.

Останнє стосується і положення Закону, що надійшов на підпис, за яким із Закону України "Про Кабінет Міністрів України" вилучається положення, що є дослівним відтворенням норми частини другої статті 107 Конституції України: "Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони".

Враховуючи зазначене вище, не можу погодитись і з пропонованим виключенням із Закону України "Про Кабінет Міністрів України" положення про забезпечення Урядом України виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених відповідно до частини сьомої статті 106 Конституції України в дію указами Президента України.

Виходячи з наведеного, пропоную прийнятий Верховною Радою України 2 вересня 2008 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" відхилити як такий, що порушує Конституцію України, має деструктивну спрямованість, містить загрозу дальшого розбалансування відносин у "владному трикутнику".

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

Опрос