Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Фонде государственного имущества Украины

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 23.11.2007 № 859
Дата рассмотрения: 20.02.2009 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про Фонд державного майна України"

Верховною Радою України 4 лютого 2009 року прийнято Закон України "Про Фонд державного майна України".

1. Названим Законом Фонд державного майна України визначено як орган державної влади із спеціальним статусом (частина перша статті 1).

Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Водночас за Основним Законом держави єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (стаття 75), а правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, делегування функцій судів іншим органам не допускається (частина перша статті 124). Відтак, виходячи з наведених норм Конституції України, Фонд державного майна України до зазначених двох гілок державної влади належати не може, оскільки це було б прямим порушенням Основного Закону держави.

Про чергове намагання Верховної Ради України надати Фонду державного майна України статус органу виконавчої влади і підпорядкувати його Кабінету Міністрів України свідчить, крім наведеного, і те, що Законом, який надійшов на підпис, встановлюється, що: Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Фонду (абзац другий частини другої статті 1), тобто, здійснює повноваження, яке за пунктом 9 статті 116 Конституції України Уряд здійснює щодо органів виконавчої влади; пропозиції про вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Фонду, він подає виключно Кабінету Міністрів України (частина третя статті 3); у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (на підставі рішення суду, яке набуло законної сили і не було оскаржено у встановлений законодавством строк), Фонд приймає рішення про зупинення (призупинення) приватизації державного майна, в тому числі про зняття об'єкта приватизації з продажу, а також вносить зміни до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства в частині перенесення терміну їх розміщення у разі виявлення порушень законодавства (пункт 8 частини першої статті 5); Кабінет Міністрів України (за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Голови Фонду) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників Голови Фонду (частина перша статті 11) - таке повноваження Уряду передбачено пунктами 3, 4 частини дев'ятої статті 22 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо перших заступників, заступників міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, до того ж здійснюється воно Урядом за поданням відповідних міністрів, а не Прем'єр-міністра України; Кабінет Міністрів України (за поданням Голови Фонду) затверджує склад Колегії Фонду державного майна України (частина третя статті 12).

Президент України у зауваженнях до однойменного Закону про Фонд державного майна України вже висловлював свою принципову позицію щодо статусу Фонду державного майна України. Зокрема, як наголошував Глава держави, статус Фонду має визначатись з огляду на його місце як державного органу зі спеціальним статусом в системі окремо визначених Конституцією України державних органів, оскільки:

Конституцією України передбачено особливий порядок призначення та звільнення Голови Фонду державного майна України (пункт 12 частини першої статті 85). За правовою позицією Конституційного Суду України, висловленою у Рішенні від 1 липня 1998 року N 9-рп, це свідчить про надання Конституцією України Фонду спеціального статусу;

Законом України "Про управління об'єктами державної власності" Фонд виокремлюється серед інших суб'єктів управління об'єктами державної власності, у тому числі й органів виконавчої влади, як самостійний суб'єкт управління об'єктами державної власності (стаття 4);

чинне Тимчасове положення про Фонд державного майна України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року, визначає Фонд державного майна України державним органом (а не органом виконавчої влади).

2. Статтею 1 Закону, який розглядається, Фонд державного майна України визначений органом, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері управління об'єктами державної власності (частина перша). При цьому за статтею 7 Закону, яка визначає функції Фонду державного майна України у сфері управління об'єктами державної власності, Фонд здійснює такі функції відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Відтак, при визначенні повноважень Фонду щодо управління об'єктами державної власності базовим має бути спеціальний Закон України "Про управління об'єктами державної власності". Однак статтею 2 Закону, що надійшов на підпис, визначено завдання Фонду, які не передбачені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", зокрема такі, як реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, використання та відчуження державного майна, державної політики щодо управління корпоративними правами тощо.

Крім того, за іншими статтями Закону, що розглядається (зокрема, пункти 1 і 2 частини першої статті 2, стаття 6, пункт 5 частини першої статті 8), функції з оренди, концесії, управління корпоративними правами держави не ототожнюються з функціями з управління об'єктами державної власності, як це передбачено базовим Законом України "Про управління об'єктами державної власності", а перераховуються окремо від функцій з управління державним майном.

Це створює колізію норм зазначених Законів, може спричинити неузгодженості, протиріччя при їх застосуванні.

У зв'язку з наведеним пропонується відповідні положення Закону, що розглядається, узгодити із базовим Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

3. Такими, що не відповідають Конституції України, є також положення Закону, що розглядається, щодо звільнення з посади Голови Фонду державного майна України (частина друга статті 10).

Зокрема, Законом установлено вичерпний перелік підстав звільнення з посади Голови Фонду державного майна України. Цим обмежено конституційні повноваження Верховної Ради України, оскільки за Основним Законом України (пункт 12 частини першої статті 85) повноваження Верховної Ради України щодо звільнення з посади Голови Фонду державного майна України не обмежені будь-якими підставами. Крім того, зазначеною нормою Конституції України вимагається подання Прем'єр-міністра України лише у разі призначення Голови Фонду, але не передбачено внесення такого подання з будь-яких підстав його звільнення, як це пропонується визначити Законом, що надійшов на підпис (пункт 4 частини другої статті 10). На цьому наголошено і в Рішенні Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року N 12-рп/2007 у справі про порядок припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України.

4. Як вже зазначалось, відповідно до пункту 8 частини першої статті 5 Закону, що розглядається, Фонд (на підставі рішення суду, яке набуло законної сили і не було оскаржено в установлений законодавством строк) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, приймає рішення про зупинення (призупинення) приватизації державного майна, в тому числі про зняття об'єкта приватизації з продажу, а також вносить зміни до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства в частині перенесення терміну їх розміщення в разі виявлення порушень норм законодавства України.

Ураховуючи, що йдеться про дії, які безпосередньо стосуються питань набуття права власності юридичними особами, громадянами, виходячи з приписів Конституції України, за якими держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності, їх рівність перед законом, право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом (частина четверта статті 13, частина друга статті 41), для уникнення зловживань у цій сфері порядок прийняття в цих випадках Фондом державного майна України рішень про зупинення (припинення) приватизації державного майна, наслідки таких рішень мають визначатися Законом.

У зв'язку з викладеним пропонується Закон України "Про Фонд державного майна України" переглянути з урахуванням наведених вище зауважень і пропозицій.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

Опрос