Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка по результатам изучения и обобщения судебной практики относительно соответствия судебных решений Высшего административного суда Украины требованиям главы 5 раздела III и статьи 231 Кодекса административного судопроизводства Украины

Высший административный суд
Справка от 23.03.2007

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Довідка
за результатами вивчення та узагальнення судової практики щодо відповідності судових рішень Вищого адміністративного суду України вимогам глави 5 розділу III та статті 231 Кодексу адміністративного судочинства України

від 23 березня 2007 року

Узагальнення судової практики щодо відповідності судових рішень Вищого адміністративного суду України вимогам глави 5 розділу III та статті 231 Кодексу адміністративного судочинства України проведено Управлінням законодавства та узагальнення судової практики спільно з Судовою палатою з розгляду справ, пов'язаних зі спорами щодо проходження публічної служби Вищого адміністративного суду України, на виконання постанови президії Вищого адміністративного суду України від 26 грудня 2006 року N 22 та плану роботи Вищого адміністративного суду України на I півріччя 2007 року.

Органи адміністративного судочинства є органами судової влади, владні приписи яких реалізуються у формі судових процесуальних документів - ухвал та постанов, що охоплюються загальною назвою "судові рішення". Судове рішення є імперативним велінням, яке адресується як учасникам процесу, так і органам державної влади, до компетенції яких належить виконання судових рішень. Судове рішення Вищого адміністративного суду України містить висновок щодо прав та обов'язків сторін справи адміністративної юрисдикції, приписує їм певну поведінку на майбутнє.

В ухваленому судом рішенні наочно проглядається кваліфікація та професіоналізм судді, його досвід та знання, вміння правильно застосовувати норми матеріального та процесуального законодавства.

Відповідно до частини першої статті 221 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) касаційний розгляд здійснюється за правилами розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням особливостей, встановлених главою 2 розділу IV.

Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, викладається у формі постанови. Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, викладається у формі ухвали (стаття 158 КАС).

Особливості щодо того, які питання вирішуються Вищим адміністративним судом України постановою, а які - ухвалою, визначені статтею 230 КАС. Згідно вимог даної статті постановою суд касаційної інстанції може змінити постанову суду першої або апеляційної інстанцій або задовольнити чи не задовольнити позовні вимоги. Усі питання, які пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, а також інші процесуальні питання вирішуються постановленням ухвали.

В цілому судові рішення Вищого адміністративного суду України відповідають вимогам наведеної вище статті КАС. Однак все ж мають місце випадки, коли при ухваленні рішень Вищим адміністративним судом України допускаються порушення вказаної норми, що полягає у викладенні судового рішення, яким суд вирішує спір по суті, у формі ухвали.

В якості прикладу можна навести судове рішення у справі за позовом Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" в особі Нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" до Управління економіки, промисловості і власності Долинської районної держадміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю "Станіславська торгова компанія", Долинської міської ради, Івано-Франківського державного обласного бюро технічної інвентаризації про визнання недійсним договору купівлі-продажу свідоцтва на право власності та ін. В зазначеній справі Вищим адміністративним судом України вирішено спір по суті. Таким чином, судове рішення мало б бути викладено у формі постанови. Водночас, як вбачається з його змісту, колегія суддів Вищого адміністративного суду України, скасувавши постановлені у справі судові рішення та ухваливши нове рішення, виклала його у формі ухвали.

Судове рішення є найважливішим актом правосуддя, покликаним забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, правопорядку та здійснення проголошеного Конституцією принципу верховенства права. Тому суди повинні неухильно додержувати вимоги про його законність і обґрунтованість (пункт 1 постанови Пленуму Верховного суду України "Про судове рішення" від 29 грудня 1976 року N 11).

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права (частина друга статті 159 КАС).

Опрос